Pałacyk Konopackiego w Warszawie
logo / plakat / wayfinding / plakat „Ksawery Konopacki – historia nieznana”

Projekt stworzony przy współpracy z Domem Kultury TuPraga w Warszawie.
Dla odnowionego budynku, drugiej siedziby DK Praga, przygotowane zostały grafiki, logo oraz materiały promocyjne.

Więcej o tym miejscu, w tym miejscu
dkpraga.pl/o-palacyku
facebook.com/PalacykKonopackiego

Logo Pałacyku Konopackiego

Wayfinding
– 11 plansz ilustrowanych
– 16 tabliczek informacyjnych
– mapa informacyjna

Pomieszczenia wewnątrz Pałacyku zostały zaadaptowane do stworzena sal i pracowni, w których odbywają się warsztaty oraz wydarzenia artystyczne. Miejsca, które teraz służą do zajęć, kiedyś były zamieszkiwane przez lokatorów. Pomysłem na nawiązanie do historii tego miejsca było nadanie pomieszczeniom imion dawnych mieszkańców poszczególnych lokali. Dlatego aktualnie Stolarnia jest u Endelmanów, Kuchnia u Błaszczakowej a Pacownia 3D u Góreckich 🙂

Plakat „Tu Pałacyk

Plakat „Ksawery Konopacki – historia nieznana”
Plakat promujący wydarzenia związane z odnowionym Pałacykiem Konopackiego, drugą siedzibą Domu Kultury TuPraga. Opis i konkurs na portret Ksawerego Konopackiego:
dkpraga.pl/historia-nieznana

Zwycięskie prace konkursu na wizerunek Ksawerego Konopackiego wywieszone na ścianach budynku.
Wydruk portretów: 4,2 m x 2,6 m / siatka mesh / 370g/m2